Janet Sandø-Healey  

janetsatelier

Jeg er født i 1955 i New York. Bosatt i Horten og Bessaker, Fosen.
Er til daglig å finne her på Galleri Verftsporten, Karljohansvern, Horten hvor jeg har mitt atelier.

 

-Jeg har arbeidet med kunst hele mitt liv. I mange år har jeg viet tiden til å undervise barn og ungdom i kunst og håndverksfaget. Det har vært en stor glede, men lengselen etter å ha mer tid til å uttrykke meg selv gjennom eget kunstnerisk arbeid var alltid tilstede. Nå kan tiden vies egen kunst.
Naturen er en av mine to store inspirasjonskilder. Den andre er menneskets indre sjelelige rom, vårt indre landskap. To landskap- ytre og indre. Kontrastfylte og ensartete på samme tid. Lyset, dets påvirkning av farger, teksturene, stofflighetene og geometrien gjenfinnes i begge landskapene på ulike måter.

ER DET NOE DU LURER PÅ ER DET BARE Å TA KONTAKT!